– Mooie sleepklussen

Dokdeuren
Begin 1991 sleepte de Avontuur twee dokdeuren voor de scheepswerf Van Lent in De Kaag. Elke deur woog 30.000 kilo en vormden samen het sluitstuk van een nieuw gegraven dok in een constructiehal. In het dok konden daardoor ook schepen met een grotere diepgang gebouwd worden.

De site van de scheepswerf.